ta.wikisource.org
2017-06-25 15:13:50 UTC

Statistics on recent changes

Most active articles

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
12147.7 kபுறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்
8153.9 kநாலடியார் 10-ஆம் அதிகாரம்-ஈகை
6131.7 kநாலடியார் 9-ஆம் அதிகாரம்-பிறர்மனைநயவாமை
211414வேட்டை நாய்/வேட்டை நாய்
211519புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/23. நீரும் நெருப்பும் ஒன்றே!
111533புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/36. பண்ணன் வாழ்க!
311495புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/28. பசுமை நினைவுகள்
211511புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/22. அவன் ஒரு வல்லாளன்
211504புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/27. சிறுமைக்கு ஒரு சூடு!
211504புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/24. பாண்டியன் வஞ்சினம்
411467புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/31. கண் திறந்தது!
111514புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/34. முன்னோர் தவறு
311478புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/29. அன்றும் இன்றும்
111511புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/35. வீரப் புலியும் வெறும் புலியும்
211492புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/26. வீரனின் இருப்பிடம்
211490புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/25. ஒரு தயக்கம்
111503புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/38. எவனோ ஒரு வேடன்!
211485புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/41. அன்பின் அறியாமை
111499புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/43. ஓர் அறிவுரை
211472புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/21. யாரைப் புகழ்வது?
111488புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/37. வன்மையும் மென்மையும்
111485புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/42. தமிழ் காப்பாற்றியது!
211470புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/33. சிவந்த விழிகள்
211470புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/30. இரண்டு பகைகள்
211470புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/32. நினைவின் வழியே
111477புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/40. கால் கட்டு
111471புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/39. கனி கொடுத்த கனிவு
211429புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/44. பரிசிலர்க்கு எளியன்!
411366ஆசிரியர்:புலவர் த. கோவேந்தன்
311478புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/17. வெட்கம்! வெட்கம்!

New articles

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
211414வேட்டை நாய்/வேட்டை நாய்
211519புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/23. நீரும் நெருப்பும் ஒன்றே!
111533புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/36. பண்ணன் வாழ்க!
311495புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/28. பசுமை நினைவுகள்
211511புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/22. அவன் ஒரு வல்லாளன்
211504புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/24. பாண்டியன் வஞ்சினம்
211504புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/27. சிறுமைக்கு ஒரு சூடு!
411467புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/31. கண் திறந்தது!
111514புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/34. முன்னோர் தவறு
311478புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/29. அன்றும் இன்றும்
111511புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/35. வீரப் புலியும் வெறும் புலியும்
211492புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/26. வீரனின் இருப்பிடம்
211490புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/25. ஒரு தயக்கம்
111503புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/38. எவனோ ஒரு வேடன்!
211485புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/41. அன்பின் அறியாமை
111499புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/43. ஓர் அறிவுரை
111488புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/37. வன்மையும் மென்மையும்
211472புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/21. யாரைப் புகழ்வது?
211470புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/30. இரண்டு பகைகள்
111485புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/42. தமிழ் காப்பாற்றியது!
211470புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/33. சிவந்த விழிகள்
211470புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/32. நினைவின் வழியே
111477புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/40. கால் கட்டு
111471புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/39. கனி கொடுத்த கனிவு
211429புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/44. பரிசிலர்க்கு எளியன்!
411366ஆசிரியர்:புலவர் த. கோவேந்தன்
311478புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/17. வெட்கம்! வெட்கம்!
211487புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/18. புலியும் எலியும்
211470புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/19. மனம்தான் காரணம்
211468புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/20. இந்த உலகம்

Most viewed articles

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
12147.7 kபுறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்
8153.9 kநாலடியார் 10-ஆம் அதிகாரம்-ஈகை
81176ஆசிரியர்:நா. பார்த்தசாரதி
6131.7 kநாலடியார் 9-ஆம் அதிகாரம்-பிறர்மனைநயவாமை
411467புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/31. கண் திறந்தது!
411366ஆசிரியர்:புலவர் த. கோவேந்தன்
311495புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/28. பசுமை நினைவுகள்
311478புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/29. அன்றும் இன்றும்
311478புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/17. வெட்கம்! வெட்கம்!
31137வேட்டை நாய்
211414வேட்டை நாய்/வேட்டை நாய்
211519புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/23. நீரும் நெருப்பும் ஒன்றே!
211511புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/22. அவன் ஒரு வல்லாளன்
211504புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/24. பாண்டியன் வஞ்சினம்
211504புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/27. சிறுமைக்கு ஒரு சூடு!
211490புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/25. ஒரு தயக்கம்
211492புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/26. வீரனின் இருப்பிடம்
211485புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/41. அன்பின் அறியாமை
211472புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/21. யாரைப் புகழ்வது?
211470புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/33. சிவந்த விழிகள்
211470புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/32. நினைவின் வழியே
211470புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/30. இரண்டு பகைகள்
211429புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/44. பரிசிலர்க்கு எளியன்!
211487புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/18. புலியும் எலியும்
211470புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/19. மனம்தான் காரணம்
211468புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/20. இந்த உலகம்
111533புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/36. பண்ணன் வாழ்க!
111514புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/34. முன்னோர் தவறு
111511புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/35. வீரப் புலியும் வெறும் புலியும்
111503புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்/38. எவனோ ஒரு வேடன்!

Others

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
7124.5 kபக்கம்:ஏட்டில் இல்லாத மகாபாரதக் கதைகள்.pdf/7
6123 kபக்கம்:ஏட்டில் இல்லாத மகாபாரதக் கதைகள்.pdf/8
32214பக்கம்:வேட்டை நாய்.pdf/28
612227பக்கம்:தேன்மழை.pdf/17
414254பக்கம்:தேன்மழை.pdf/19
914111பக்கம்:தேன்மழை.pdf/16
613164பக்கம்:தேன்மழை.pdf/15
41263பக்கம்:தேன்மழை.pdf/18
612-12அட்டவணை:ஏட்டில் இல்லாத மகாபாரதக் கதைகள்.pdf
412100பக்கம்:தேன்மழை.pdf/20
81392பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/24
101358பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/26
613107பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/23
91323பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/25
512130பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/27
311-364அட்டவணை:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf
71242பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/12
511-315அட்டவணை:கம்பராமாயணம் (உரைநடை).pdf
51224பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/13
51221பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/15
41175பக்கம்:ஏட்டில் இல்லாத மகாபாரதக் கதைகள்.pdf/9
31158பக்கம்:ஏட்டில் இல்லாத மகாபாரதக் கதைகள்.pdf/10
21147பக்கம்:ஏட்டில் இல்லாத மகாபாரதக் கதைகள்.pdf/11
31182பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/30
31143பக்கம்:புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/98
21149பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/29
31113பக்கம்:புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/133
31113பக்கம்:புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/188
3119பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/28
51124பக்கம்:மாணவர்களுக்கு புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள்.pdf/16

Edits by minute

Graphique éditions

Users for 10 minutes

Graphique éditions

Users

EditsRevertsLogDiffSpeedUser
5930 k3 mBalajijagadesh
421.2 k3 mSgvijayakumar
179194 mKittyy Hari
85.6 k3 mMeykandan

Bots

EditsRevertsLogDiffSpeedUser
1368.6 k10 sBalajijagadeshBot