ta.wikisource.org

Statistics on recent changes

ViewsUsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
7253993994.6 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/99
6231091094.2 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/118
17352912914.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/179
15241451454.6 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/102
7232562564.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/237
17241901964.3 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/101
11262923144.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/230
6232192214.8 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/462
9221791.1 k2.4 kபக்கம்:விளையாட்டுத்துறையில் கலைச்சொல் அகராதி.pdf/15
18221531534.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/96
92529452.4 kபக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/19
5221361364.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/92
171622144.7 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/468
14991134.3 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/467
8243703702.1 kபக்கம்:விளையாட்டுத்துறையில் கலைச்சொல் அகராதி.pdf/11
121151174.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/469
25191852234.8 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/232
112422424.1 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/243
24172462624.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/235
22181631874.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/231
5141821864.8 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/464
111801804.6 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/242
18152742744.7 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/233
18141511514.8 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/234
1139393.6 kபக்கம்:வைணமும் தமிழும்.pdf/139
3122482484.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/239
111041045 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/241
11772.9 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/167
11663.6 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/160
11772.8 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/162
11-771.4 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/163
11663.4 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/164
11-662.6 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/165
11663.5 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/158
11773.1 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/172
11663.6 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/169
11773.5 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/171
8132852854.7 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/465
1121851894.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/466
8121551554.4 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/97
6122812814.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/463
11662.5 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/155
11417417899பக்கம்:ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி.pdf/3
31243513 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/149
31239392.7 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/146
31228342.4 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/148
11142953054.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/181
31221451.6 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/147
11553.4 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/170
11331.7 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/161
11443 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/168
11221.3 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/166
5131831954.3 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/228
5131801924.4 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/229
4122222244.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/461
4114684684.6 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/192
2112822824.6 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/193
16151991994.6 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/180
11552.4 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/154
11331.3 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/156
1122997பக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/153
4124544543.2 kபக்கம்:விளையாட்டுத்துறையில் கலைச்சொல் அகராதி.pdf/12
41242422.7 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/134
3112042043.1 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/150
5111561564.6 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/238
1111161164.9 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/240
3112452454.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/236
9141932014.7 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/458
111882.9 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/157
111663.4 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/159
6122812813.1 kபக்கம்:சிரிக்க சிந்திக்க சிறுவர் கதைகள்.pdf/47
31126262.8 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/140
21129293.2 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/141
3111841844.4 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/100
8122112114.7 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/457
21115153.1 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/144
4114954953.5 kபக்கம்:விளையாட்டுத்துறையில் கலைச்சொல் அகராதி.pdf/13
211-11113 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/142
121113134.7 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/98
211883.2 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/145
211883.2 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/143
211663.1 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/151
61593971.2 kபக்கம்:சிரிக்க சிந்திக்க சிறுவர் கதைகள்.pdf/49
111663.1 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/152
4114624623.3 kபக்கம்:விளையாட்டுத்துறையில் கலைச்சொல் அகராதி.pdf/14
4112182184.8 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/460
101354742.9 kபக்கம்:திருக்குறள் (ஜைன உரை).pdf/5
1171711.3 kபக்கம்:ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி.pdf/4
513-11112.8 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/120
7121421422.8 kபக்கம்:திருக்குறள் (ஜைன உரை).pdf/6
612663.5 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/139
612773.5 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/131
4112742744.4 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/93
5114848497அட்டவணை:மாணவர் மொழியாக்க அகராதி-தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்.pdf
412773.6 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/126
412793.5 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/128
412773.6 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/135
412663.4 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/113
101227273.9 kபக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/100
3112552554.2 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/459
51292923.2 kபக்கம்:சிரிக்க சிந்திக்க சிறுவர் கதைகள்.pdf/50
511-773.4 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/151
8111461464.9 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/94
4112022024.4 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/95
81212123.4 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/130
31269693.2 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/120
211334.1 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/472
713393.5 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/121
21144442.5 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/137
21136362.8 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/133
21128282.7 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/138
31111113.2 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/131
311991.4 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/139
211-17173.1 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/132
21115153 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/136
412-573.2 kபக்கம்:மாபாரதம்.pdf/142
514245 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/20
31149492.5 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/123
21159593.2 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/126
21146463.2 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/124
21134343.2 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/127
21125253.2 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/129
211-442.7 kபக்கம்:மாபாரதம்.pdf/151
811132132447பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-கணிதம்.pdf/3
21110103.4 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/125
211883.3 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/128
141119192.9 kபக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/12
3111891894.6 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/91
311333 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/135
311003.6 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/1
5111051051 kஆசிரியர்:பேரா. அ. கி. மூர்த்தி
211-222.9 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/130
211-112.8 kபக்கம்:மாபாரதம்.pdf/149
41193931.5 kபக்கம்:சிரிக்க சிந்திக்க சிறுவர் கதைகள்.pdf/48
31182823.1 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/119
41163633.1 kபக்கம்:சிரிக்க சிந்திக்க சிறுவர் கதைகள்.pdf/46
31151512.7 kபக்கம்:சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்.pdf/122
511663.6 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/119
511663.4 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/141
511663.2 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/114
511773.3 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/115
411663.8 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/122
411663.3 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/140
411663.4 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/129
411663.5 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/127
411773.3 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/124
411664.1 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/133
411663.8 kபக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf/117
411882.8 kபக்கம்:மாபாரதம்.pdf/148
21135354.5 kபக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/212
Graphique des modifications pour les dernières 24 heures
Graphique des utilisateurs pour les dernières 24 heures
Graphique des espaces de noms pour les dernières 24 heures